PROJEKT UNIJNYDziałania w PROJEKCIE  UNIJNYM: „Dołącz do czołówki”

- zajęcia dodatkowe z języka polskiego   1 grupa,

-  zajęcia dodatkowe z matematyki   2 grupy

-  zajęcia dodatkowe z geografii   1 grupa

- zielona szkoła  2-3 dniowy wyjazd ( 15 osób)

- kurs e- learningowy – grafik komputerowy, zakończony uzyskaniem certyfikatu unijnego potwierdzającego przerobienie zagadnień  (7 miejsc)

- staże praktyczne  ( 5 osób) pod opieką specjalisty w branży płatne 1000 zł brutto dla stażysty i 500 zł brutto dla opiekuna.

- warsztaty dotyczące wizażu, autoprezentacji    1 grupa

- indywidualne doradztwo zawodowe, indywidualne plany rozwoju.

Monika Nowak

Kategoria: