Artykuły

Projekt o nazwie

„Opolskie szkolnictwo zawodowe  bliżej rynku pracy”

nr POKL.09.02.00-16-001/13 będzie realizowany od  01.08.2013  do 31.05.2015 roku.

Projekt ten jest niejako kontynuacją zakończonego  w lipcu projektu

„Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej”

i jest realizowany  dla wszystkich szkół prowadzących kształcenie zawodowe w woj. opolskim.

 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA NOWEGO PROJEKTU:

 • Wyposażenie szkół w specjalistyczne pracownie kształcenia zawodowego
 • Wyposażenie szkół w pracownie FIZYCZNO-CHEMICZNE
 • Rozbudowa sieci współpracy szkół zawodowych i przedsiębiorców
 • Utrzymanie portalu "Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej"
 • „Dzień bezpiecznej jazdy” - zajęcia z symulatorami jazdy w trudnych warunkach
 • 30 godz. zajęć pilotażowych dla uczniów w nowoczesnych pracowniach kształcenia zawodowego -2 grupy/szkołę
 • Czterotygodniowe praktyki dla uczniów
 • Organizacja seminariów połączonych z warsztatami dla uczniów, związanych z doradztwem zawodowym i planowaniem kariery zawodowej
 • Wyjazdy studyjne  dla uczniów na targi branżowe oraz do nowoczesnych
 • 30 godzinne dodatkowe zajęcia w formie „projektu edukacyjnego” z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT rozwijających u uczniów kompetencje kluczowe - 4 grupy/szkołę
 • 30 godzinne dodatkowe zajęcia dla uczniów rozwijające kompetencje językowe
  z naciskiem na języki obce zawodowe - 1 grupa/szkołę
 • Organizacja na terenie szkół "Szkolnych Ośrodków Kariery" oraz konkursu "Mam wizję - mam plan"
 • Organizacja kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • Spotkania uczniów z lokalnym biznesem oraz instytucjami rynku pracy – tzw. Szkolna Akademia Klubu
 • Wizyty studyjne w lokalnych przedsiębiorstwach - obserwacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zwiedzanie parków maszynowych, rozmowa z technologami, menedżerami, specjalistami HR, etc.
 • Zawiązanie i działalność multidyscyplinarnych zespołów roboczych "design thinking"
 • Przejęcie, udoskonalenie i utrzymanie platformy „Edunawigator”, dostosowanie narzędzia do potrzeb szkół, pracodawców oraz OCRG jako efektywnej platformy wymiany informacji
 • Realizacja nagrań dla zespołów muzycznych i solistów w studio nagrań RCRE
 • Kampania promocyjna w mediach regionalnych
 • Uroczyste podsumowanie projektu w AMFITEATRZE OPOLSKIM

Joanna Głogowska

Kategoria: /