foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół w Dobrodzieniu

TERMINY ZEBRAŃ RODZICÓW W ZSP W DOBRODZIENIU

 

 

  • 11.09.2019        GODZ. 16.30

Organizacyjne spotkanie wychowawców nauczycieli i dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów ZSP w Dobrodzieniu.

Po zebraniu spotkanie z Zarządem Rady Rodziców w sprawie opiniowania Programu Wychowawczo – Profilaktycznego na rok szkolny 2019/2020 i proponowanych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

 

  • 26.11.2019         GODZ. 16.30

Informacja o postępach w nauce, bieżące oceny, zachowanie, informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za I semestr

 

  • 15.01.2020         GODZ. 16.30

Informacja o wynikach nauczania, zachowania na zakończenie pierwszego semestru

 

  • 12.03.2020          GODZ. 16.30

Zebranie z rodzicami uczniów klas IV TH i III LO -wywiadówka

 

  • 25.05.2020         GODZ. 16.30

Informacja o postępach w nauce, bieżące oceny, zachowanie, informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za II semestr