foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół w Dobrodzieniu

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

 

DATA

GODZINA

WYDARZENIE

 

31. 08. 2018

930

KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

03. 09. 2018

900

 

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

 

10.09.2018

1630

Organizacyjne spotkanie wychowawców nauczycieli i dyrekcji szkoły

z rodzicami uczniów ZSP w Dobrodzieniu.

 

20 – 23.11. 2018

900

Próbna matura z Operonem

 

19. 11. 2018

1400

KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ – OMÓWIENIE BIEŻĄCYCH

PROBLEMÓW w SZKOLE.

 

27. 11. 2018

1630

Zebranie z rodzicami uczniów klas szkół średnich i zasadniczych – Wywiadówka

 

23. 12. 2018 –31.12.2018

Zimowa przerwa świąteczna

 

08. 01. 2019

1400

Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej – okresowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych

 

10.01. 2019

1630

Zebranie z rodzicami uczniów klas szkół ponadgimnazjalnych – Wywiadówka

 

10.01. 2019

 

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE

W ZAWODZIE: TECHNIKUM i ZSZ - część pisemna

 

14.01. 2019

 

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE

W ZAWODZIE: TECHNIKUM  i ZSZ– część praktyczna

 

 

16.01.2019

 

1400

Konferencja Rady Pedagogicznej podsumowująca pracę dydaktyczną,

opiekuńczo – wychowawczą szkoły za pierwszy semestr roku szkolnego 2018/2019 oraz okresowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych liceum dla dorosłych

 

28. 01. – 10. 02. 2019

FERIE ZIMOWE

 

22.03.2019

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019

 

14.03.2019

1630

Zebranie z rodzicami uczniów klas IV TH i III LO -Wywiadówka

 

18.04. – 23.04.2019

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

23. 04. 2019

1400

Konferencja w sprawie rocznej klasyfikacji uczniów klas: 3 LO,

4 TH

 

26. 04. 2019

1300

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS MATURALNYCH.

ROZDANIE ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj 2019

Godzina 9.00

Godzina 14.00

HARMONOGRAM PISEMNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH

6

poniedziałek

Język polski

PP

Język polski

PR

7

wtorek

Matematyka

PP

 

 

8

środa

Język angielski

PP

Język angielski

PR

9

czwartek

Matematyka

PR

 

 

10

piątek

Biologia

PR

Wiedza o społeczeństwie

PR

13

poniedziałek

Chemia

PP

Informatyka

  PR

14

wtorek

Język niemiecki

      PP

Język niemiecki

PR

15

środa

Geografia

PR

 

 

20

środa

Fizyka

PR

Historia

PR

 

6 – 25 maja

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO –

JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE

 

9 – 22 maja

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO –

JĘZYK POLSKI

 

24 maja 2019

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę 26 kwietnia 2019 r

 

16. 05. 2019

1630

Zebranie z rodzicami uczniów klas szkół średnich i zasadniczych – Wywiadówka

 

3 – 19 czerwca 2019

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE DODATKOWYM

 

18.06.2019

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE (CZĘŚĆ PISEMNA) –

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, TECHNIKUM

 

17.06.2019

1400

Konferencja w sprawie rocznej klasyfikacji klas.

 

21.06.2019

900

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 

21.06.2019

1100

Plenarne posiedzenie RP podsumowujące pracę w roku szkolnym 2016/ 2017

 

4.07.2019

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

 

21.06. – 04.07.2019

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (CZĘŚĆ PRAKTYCZNA) –

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, TECHNIKUM

 

EGZAMIN MATURALNY - POPRAWKOWY

 

20.08.2019

900

CZĘŚĆ PISEMNA

 

20 – 21.08.2019

CZĘŚĆ USTNA

 

30.08.2019

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE, KWALIFIKACJE ZAWODOWE –

TECHNIKUM, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

 

22.06. – 31.08.2019

FERIE LETNIE