foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół w Dobrodzieniu

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

 

DATA

GODZINA

WYDARZENIE

 

30. 08. 2019

930

KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

02. 09. 2019

900

 

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

 

4. 09. 2019

 

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI PRZYSTAPIENIA        DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE             W ZAWODZIE (TH, BR)

 

11.09.2019

1630

Organizacyjne spotkanie wychowawców nauczycieli i dyrekcji szkoły

z rodzicami uczniów ZSP w Dobrodzieniu.

 

listopad 2019

900

Próbna matura z Operonem

 

20. 11. 2019

1430

KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ – OMÓWIENIE BIEŻĄCYCH

PROBLEMÓW w SZKOLE.

 

26. 11. 2019

1630

Zebranie z rodzicami uczniów klas szkół średnich i zasadniczych – Wywiadówka

 

23. 12. 2019 –31.12.2019

Zimowa przerwa świąteczna

 

09. 01. 2020

1430

Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej – okresowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych

 

15.01. 2020

1630

Zebranie z rodzicami uczniów klas szkół ponadgimnazjalnych – Wywiadówka

 

10. 01. 2020

 

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE

W ZAWODZIE: TECHNIKUM i BR - część pisemna

 

11.01 – 15.02. 2020

 

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE

W ZAWODZIE: TECHNIKUM  i BR– część praktyczna

 

 

03.02.2020

 

1430

Konferencja Rady Pedagogicznej podsumowująca pracę dydaktyczną,

opiekuńczo – wychowawczą szkoły za pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020 oraz okresowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych liceum dla dorosłych

 

10. 02. – 23. 02. 2020

FERIE ZIMOWE

 

20.03.2020

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020

 

12.03.2020

1630

Zebranie z rodzicami uczniów klas IV TH i III LO -Wywiadówka

 

9.04. – 14.04.2020

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

21. 04. 2020

1430

Konferencja w sprawie rocznej klasyfikacji uczniów klas: 3 LO,

4 TH

 

24. 04. 2020

1300

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS MATURALNYCH.

ROZDANIE ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj 2020

Godzina 9.00

Godzina 14.00

HARMONOGRAM PISEMNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH

4

poniedziałek

Język polski

PP

Język polski

PR

5

wtorek

Matematyka

PP

 

 

6

środa

Język angielski

PP

Język angielski

PR

7

czwartek

Matematyka

PR

 

 

8

piątek

Biologia

PR

Wiedza o społeczeństwie

PR

11

poniedziałek

Chemia

PR

Informatyka

PR

12

wtorek

Język niemiecki

PP

Język niemiecki

PR

13

środa

Geografia

PR

 

 

7

poniedziałek

Fizyka

PR

Historia

PR

 

4 – 22 maja

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO –

JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE

 

7 – 22 maja

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO –

JĘZYK POLSKI

 

22 maja 2020

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę 24 kwietnia 2020 r.

 

25. 05. 2020

1630

Zebranie z rodzicami uczniów klas szkół średnich i zasadniczych – Wywiadówka

 

1 – 19 czerwca 2020

EGZAMIN MATURALNY PISEMNY W TERMINIE DODATKOWYM

 

1 – 6 czerwca 2020

EGZAMIN MATURALNY USTNY W TERMINIE DODATKOWYM

 

czerwiec 2020

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE (CZĘŚĆ PISEMNA) –

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, TECHNIKUM

 

23.06.2020

1430

Konferencja w sprawie rocznej klasyfikacji klas.

 

26.06.2020

900

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 

26.06.2020

1100

Plenarne posiedzenie RP podsumowujące pracę w roku szkolnym 2019/ 2020

 

3.07.2020

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

 

lipiec 2020

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (CZĘŚĆ PRAKTYCZNA) –

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, TECHNIKUM

 

EGZAMIN MATURALNY - POPRAWKOWY

 

25.08.2020

900

CZĘŚĆ PISEMNA

 

24 – 25.08.2020

CZĘŚĆ USTNA

 

28.08.2020

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE, KWALIFIKACJE ZAWODOWE –

TECHNIKUM, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 

27.06. – 31.08.2020

FERIE LETNIE