foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół w Dobrodzieniu

Po pewnym czasie rozłąki z pozalekcyjnymi zajęciami sportowymi, nasza szkoła w grudniu 2016r. zgłosiła wniosek do programu Ministerstwa Sportu i Turystki poprzez "SZS Opolskie" o zajęcia SKS dla 15-osobowej grupy szkolnej (dziewcząt i chłopców). Udało się, zakwalifikowaliśmy się do projektu, który ruszył od lutego 2017r.

Projekt zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach programu MSiT "Szkolny Klub Sportowy" jest skierowany do uczniów szkoły bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Odbyły się już pierwsze zajęcia, uczniowie wraz z prowadzącym nauczycielem ustalili, że w tym roku szkolnym odbywać się one będą w każdą środę w godz. 16.00-17.00 oraz w czwartek w godz. 16.00-17.00. Na zajęciach oprócz zadań ogólnorozwojowych, doskonalić będziemy podstawowe i zaawansowane elementy gier - koszykówka i siatkówka. Zapisać się można w dowolnej chwili w gabinecie wychowania fizycznego lub bezpośrednio na zajęciach. Wymagana jest jedynie zgoda rodzica i chęć udziału w zajęciach.

Frekwencja ponad 80% udziału w zajęciach daje możliwość podwyższenia oceny końcowej z zajęć wychowania fizycznego. Chętnych do udziału zapraszamy!

Zajęcia odbędą się również podczas ferii zimowych!!!

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Tomasz Sikora